Nordic Food Panel IgG: Test for Fødevareintolerancer

    Nordic Food Panel IgG tester for reaktive fødevarer ved at måle IgG-antistoffer, som kan dannes over for bestemte proteiner i fødevarer.

    Analysen egner sig til alle, der mistænker, at deres symptomer skyldes indtag af mad. Ved at udelukke de fødevarer fra kosten, som der ses IgG-antistof reaktioner på, håbes der på lindring af symptomer, der er mistænkt fremprovokeret af disse IgG-reaktive fødevarer.

    Analysen kan være relevant ved forskellige ubalancer i kroppen, herunder inflammatoriske problemstillinger, fordøjelsesproblemer og mere diffuse symptomer som rødme, kløe og irritation i slimhinder i hals, næse, ører og kønsorganer.

    Prisen starter ved 1.495 kr.